HJEM

Velkommen til www.vfe.no


Vestfjorden Entreprenør AS er et selskap med tilhold i Bærum. Vi utfører primært oppdrag i området Drammen, Røyken, Hurum, Asker, Bærum og Oslo.


Vi påtar oss både små og store oppdrag innen grunn-, betong- utomhus- og hagearbeider.


Du kan se bilder som viser noen av oppdragene som vi har vært med på gjennom årene.


Har du behov for å vite mer, eller ønsker tilbud på noe av det vi kan utføre, så ta gjerne kontakt.GRUNNARBEIDER


Vi har fagkunnskap og mange års erfaring innen de fleste typer grunnarbeider, enten det gjelder nybygg eller tilbygg.


Vi utfører grunnarbeider for:

- eneboliger / garasjer og andre større bygg.

- opparbeidelse av tomter og infrastruktur i boligfelter.

- parkeringsplasser og veier.


Vi utfører graving,  sprengning, transport, vann/avløp,  terrengarbeider og fundamentering. 
UTOMHUSARBEIDER / HAGE


Vi har god kompetanse og masse erfaring med bygging og vedlikehold av hager og grøntanlegg:

- privathager, støttemurer og terrengarbeider.

- offentlige plasser, parker og veier / parkering.

- andre typer utomhus- / idrettsanlegg.


Vi utfører fagmessig skjøtsel av grøntanlegg og hager


Vi hjelper deg gjerne med å planlegge din privathage eller utomhusanlegg.BETONGARBEIDER


Betongarbeider kan være komplisert og krever mye fagkunnskap. Vi utfører betongarbeider slik det skal gjøres, hver gang.


I tillegg til egne folk har vi godt samarbeid med andre firmaer som vi vet er gode spesialister på betongarbeider. 


Trapper, støttemurer, støping av plate for hus / garasje, eller underjordiske garasjeanlegg. Vi har erfaring fra alt dette og mer.Vestfjorden Entreprenør AS 2014-15